- Fagbladet Kosmetik - https://fagbladetkosmetik.dk -

Fri for ‘fri for’

EU-landene er blevet enige om fortolkningen af udtrykket ”Fri for…”. En ny vejledning fra Kommissionen gør det klart med eksempler, hvad producenterne må anprise på et kosmetisk produkt. Det er i princippet gældende allerede nu, men producenter og leve randører har frem til den 1. juli 2019 til at justere og efterleve den ensartede fortolkning af ”Fri for…”. Læs Anne-Dorte Mathiesens artikel fra Fagbladet Kosmetik her: Fri for fri for [1]