- Fagbladet Kosmetik - https://fagbladetkosmetik.dk -

Titaniumdioxid – vi holder øje med udviklingen

Bilag III til Kosmetikforordningen ændres med virkning fra 1. oktober 2021, og det får betydning for visse anvendelser af titaniumdioxid, men i kosmetiske produkter vil det fortsat være tilladt uændret som UV-filter i solprodukter, men i regulerede mængder i pulver- og sprayform.

Artikel fra Fagbladet Kosmetik september 2021 af Anne-Dorte Mathiesen (se artiklen i PDF-format her: Titaniumdioxid [1])

Kan anvendes sikkert
TiO2 kan anvendes sikkert i kosmetiske produkter og er både på positivlisten over godkendte UV-filtre og godkendte farvestoffer. Hvis ingrediensen anvendes i nanoform, så vil det fremgå af ingredienslisten med (nano). Titaniumdioxid er en ofte anvendt ingrediens, og derfor er det af yderst afgørende betydning, når de videnskabelige komitéer i EU kommer med nye opdaterede vurderinger. På baggrund af ny evaluering er Bilag III til Kosmetikforordningen ændret for TiO2 med virkning fra 1. oktober 2021.

Holder øje
”Vi holder naturligvis tæt øje med udviklingen,” siger Klaus Vedel Jensen, der er teknisk og regulatorisk specialist i Kosmetik- & Hygiejnebranchen. ”Listningen i Bilag III er jo der, hvor titaniumdioxid kan bruges sikkert. CMR-klassificering er fremkommet efter en enkelt eksponeringsvej – altså stoffets potentiale til ved indånding at forårsage lungekræft hos rotter, når det administreres i meget store doser. Denne TiO2-toksicitet anses derfor også af mange i det videnskabelige samfund som værende meget lidt relevant i forhold til mennesker. Det er i øvrigt ikke en specifik egenskab for TiO2 som følge af dens kemiske egenskaber, men nærmere på grund af stoffers fysiske egenskaber. Epidemiologiske undersøgelser i mennesker giver ikke tegn på et forhold mellem lungekræft og TiO2-eksponering,” siger Klaus Vedel Jensen.

Overblik:

Om titaniumdioxid: Titaniumdioxid (TiO2) er en essentiel ingrediens i udvalgte kosmetiske formuleringer. Titaniumdioxid anvendes blandt andet som hvidt pigment og i solcremer som et mineralsk solfilter, der lægger sig på huden og reflekterer UV-strålerne fra solen.

***