Matas har i dag offentliggjort delårsrapporten for perioden 1. april – 30. juni 2020, og resultatet viser vækst i salg og indtjening trods – og måske netop på grund af – coronatiden.

“Kvartalet var på én gang historisk alvorligt og historisk stærkt. COVID-19 pandemien og nedlukningen af samfundet udløste øget efterspørgsel efter sundheds-, hygiejne- og plejeprodukter og et boom på matas.dk, som voksede med 216%. Samlet steg omsætningen i Matas-koncernen med mere end 8% i regnskabsårets første kvartal (perioden 1.4 – 30.6 2020, red.), og indtjeningen steg knap 7% på trods af ekstraomkostninger til at sikre kunder og medarbejdere en tryg handel”, udtaler administrerende direktør i Matas A/S Gregers Wedell-Wedellsborg og fortsætter: “Det så sort ud i slutningen af marts, men vi valgte sammen med vores partnere at sætte alle sejl til for at skabe et lynhurtigt comeback. Salget kom hurtigt igen, og kunderne vendte i stor stil tilbage til de fysiske butikker, da samfundet genåbnede. Kvartalet satte en tyk streg under Matas’ samfundsrolle i en sundhedskrise, og blåstemlede samtidig vores strategi om at blive kundernes førstevalg både på nettet og i de fysiske butikker.”

Hovedpunkter for det forskudte regnskabsårs 1. kvartal 2020/21, perioden 1.4.-30.6 2020:

  • Omsætningen steg 8,1% i 1. kvartal 2020/21 i forhold til samme kvartal sidste år, mens det underliggende salg (like for like), det vil sige salget fra de butikker, som blev drevet af koncernen i såvel 1. kvartal 2020/21 som i 1. kvartal 2019/20, steg 8,4% i kvartalet. Health & Wellbeing havde den største fremgang i salget med en vækst på 15,9%. Antallet af handelsdage var uændret i forhold til samme kvartal året før.
  • Online-salget via matas.dk steg med 216% i forhold til samme kvartal året før, mens det samlede onlinesalg inkl. omsætning fra Firtal steg 152% og samlet udgjorde 25,5% af kvartalets omsætning mod 10,9% året før.
  • I de fysiske Matas butikker faldt det underliggende salg med 9,2% i forhold til samme kvartal året før, idet trafikken til butikkerne, især i begyndelsen af kvartalet, var negativt påvirket af COVID-19 pandemien. I anden halvdel af kvartalet steg trafikken til butikkerne ift. samme kvartal året før.
  • Bruttomarginen var 44,4% i forhold til 45,0% i samme kvartal året før. Faldet i bruttomarginen kan henføres til en større andel af salg fra online.
  • De samlede omkostninger udgjorde 26,3% af omsætningen mod 26,7% samme kvartal sidste år. Omkostningerne steg i alt 15,4 mio. kr. som følge af aktivitetsstigninger og tilkøb, mens de underliggende omkostninger faldt pga. løbende rationaliseringer.
  • EBITDA før særlige poster blev DKK 172,8 mio. mod DKK 163,2 mio. året før. Fremgangen var drevet af øget omsætning, der mere end opvejede de højere omkostninger. EBITDA marginen før særlige poster var 18,3% mod 18,6% i 1. kvartal 2019/20.
  • Pengestrøm fra primær drift blev DKK 301,0 mio. i 1. kvartal 2020/21 i forhold til DKK 82,7 mio. samme kvartal året før. Stigningen på DKK 218,2 mio. fandt primært sted på baggrund af en gunstig udvikling i driftskapitalen, hvor betalingsudskydelsen af A-skat og moms, som følge af regeringens COVID-19 hjælpepakke, bidrog positivt med ca. DKK 100 mio.