2019 blev et år med store variationer mellem brands og kategorier.
Samlet for hele 2019 ses en stabil stigning i salget til detailbutikker på 3,9%. For det totale selektive marked er der en pæn fremgang på stort set alle fronter. Se tallene for helåret 2019 her: Branchestatistikken helår 2019