Vi ser igen positive væksttal i kosmetikbranchen med en flot stigning for helåret 2018 på 5% på det totale selektive marked i forhold til året før. Se tallene her: Branchestatistikken_2_2019