E-handlen har revolutioneret shopping, som vi kendte til den for bare få år siden, men frygten for, at online-shoppingen skal slukke og lukke helt for salget af varer fra de fysiske butikker i ’den virkelige verden’ er overdrevet. Nu går tendensen faktisk den anden vej, og online-butikker åbner fysiske butikker – vi går fra klik til butik – fra webadresse til gadeniveau. Læs Anne-Dorte Mathiesens artikel fra Fagbladet Kosmetik her: Fra klik til butik