Cirkulær beauty

Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål er kommet med deres første anbefalinger til, hvordan virksomhedernes bæredygtighed og arbejde med samfundsansvar kan styrkes.

Danske virksomheder står i de kommende år i en ny virkelighed, hvor samfundsansvar og bæredygtighed bliver afgørende. Der kommer nye lovgivningskrav fra EU, og også krav fra investorer, forbrugere og kunder, der presser på med forventninger til virksomhedernes bæredygtighed. Det gælder også kosmetikbranchen, hvor vi vil se et skift fra lineær til cirkulær tankegang. Det er ikke nok at claime bæredygtighed – der skal handling bag ordene.

Formanden for Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål, Steen Gade, udtaler i en pressemeddelelse fra Erhvervsstyrelsen:

“Danmark har potentialet til at blive et foregangsland for, hvordan virksomhederne arbejder med bæredygtighed og samfundsansvar, men det kræver, at den bæredygtige omstilling kommer op i gear. Mange virksomheder er allerede begyndt at opgøre deres klimaaftryk men også miljø og biodiversitet, ordentlige arbejdstagerforhold og menneskerettigheder i hele værdikæden skal være en naturlig del af det at drive en ansvarlig virksomhed.”

Rådet har netop sendt 7 anbefalinger til regeringen med fokus på at forberede virksomhederne på de nye krav og forventninger til bæredygtighed, hvilket kræver viden og kompetencer, nye værktøjer og brug af data.

Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål’s 7 anbefalinger er:

  1. Bedre vejledning og rådgivning for at styrke SMV’ernes (SMV = Små og Mellemstore Virksomheder) viden om nye bæredygtighedskrav.
  2. De rette kompetencer til en grøn, bæredygtig og socialt ansvarlig omstilling.
  3. Større fokus på virksomhedernes due diligence og ansvar i værdikæder.
  4. Information om ESG- og bæredygtighedsrapportering.
  5. Nemme værktøjer til opgørelse og rapportering af bæredygtighedsdata.
  6. Nemme, digitale løsninger til deling af bæredygtighedsdata.
  7. Alle danske virksomheder anbefales at opgøre deres klimaaftryk for scope 1 og scope 2 samt påbegynde arbejdet med at opgøre for scope 3 i takt med udvikling i tilgængelige værktøjer og vejledninger i alle tre scopes.

 

Se uddybning af alle syv råd her:
https://erhvervsstyrelsen.dk/raadet-samfundsansvar-og-verdensmaal-2021-2025

Om Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål:

Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål er regeringens platform og sparringspartner, når det gælder virksomheders strategiske arbejde med samfundsansvar og verdensmålene.

Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål indledte sit arbejde i oktober 2018 og blev i juni 2021 ændret med et opdateret kommissorium, en ny formand og flere nye medlemmer. Kommissoriet er eksempelvis blevet uddybet i forhold til Rådets opgave med at understøtte erhvervslivets grønne og bæredygtige omstilling. Rådets mandat er midlertidigt og løber i fire år fra den 23. juni 2021.

Rådet er uafhængigt af regeringen, men Regeringen kan anmode rådet om at tage bestemte problemstillinger op.

Kilde: www.erhvervsstyrelsen.dk

***

Tags:

Relaterede

Annonce
Annonce