Dansk Erhverv har offentliggjort E-handelsanalysen for december, og den viser – måske meget forventeligt – at rekordmange forbrugere handlede på nettet i december 2020.

2020 var et usædvanligt år, og nethandlen havde – og har fortsat – kronede dage under lock-down, og december slog alle rekorder. Kombinationen af julehandel og øgede restriktioner fik forbrugerne til tasterne, og 61% af de adspurgte i E-handelsanalysen for december svarede, at de havde handlet på nettet i løbet af den seneste uge, hvilket er en stigning på knap 7% i forhold til december 2019.

Gennemsnitsprisforbruget pr. handel var i december kr. 647, og det var det samme niveau i oktober og november 2020.

Personlig pleje, kosmetik, medicin mm. udgjorde 9% af handlerne på nettet.

I undersøgelsen svarer 30,4%, at de forventer at handle endnu mere på nettet de kommende 12 måneder. 35% af de adspurgte svarer, at de forventer at købe mere personlig pleje og kosmetik på nettet. I 2019 var dette tal 31%.

Samtidig viser analysen, at de danske forbrugere i stigende grad vælger de udenlandske nethandels-giganter fra og forventer at handle mere i danske virksomheder, så 2021 tegner til at blive et godt år for dansk e-handel.

 

 

Kilde: Dansk Erhverv