I 2021 bliver det forbudt at uddele gratis bæreposer. Forbuddet gælder alle typer poser med og uden hank.

Posebranchen oplever i disse år store forandringer i lovgivning og forbrugsmønstre. 1. januar i år blev afgifterne på plastik- og papirposer tredoblet, og fra 1. januar 2021 må detailhandlen ikke længere give plastikposer gratis ud og skal som minimum tage 4 kroner pr. pose.

”Siden opmærksomheden for alvor blev vendt mod plastik og plastikposer for et par år siden, har vi set store ændringer i branchen med tredoblingen af afgifterne og lovgivning mod gratis bæreposer som det mest skelsættende,” forklarer Lars Grønkjær, direktør i Promotion Bag, der er leverandør af genanvendelige plastposer, bomuldsnet, papirposer og lignende. Han tilføjer ”Salget af traditionelle bæreposer af plast var i forvejen nedadgående på grund af det store fokus på plastik og bæredygtighed, men tredoblingen af afgifterne var prikken over i’et, og salget af afgiftspligtige poser styrtdykkede efter årsskiftet. Vi oplever i stedet en kraftig stigning i efterspørgslen på mere bæredygtige og genanvendelige poser som non-woven bags, muleposer af bomuld osv. Vi arbejder kontinuerligt på at udvide vores sortiment af bæredygtige produkter, så vi kan lede kunderne i den rigtige retning.”

Professor og forsker i sammenhænge mellem miljø og samfund ved Aarhus Universitet, John Thøgersen, bekræfter, at forbrugerne er begyndt at ændre vaner: ”Der er ingen tvivl om, at myndighedernes tiltag har en klar signalværdi om, at vi skal undgå plastik, og det har ført og vil fortsat føre til adfærdsændringer hos forbrugerne og et drive mod alternativer til plastikposerne. Men selvom forbrugerne er begyndt at gå op i bæredygtighed, betyder det ikke nødvendigvis, at de kan gennemskue, hvilke materialer der faktisk er mest bæredygtige. Det er derfor både producenternes og forhandlernes opgave at sørge for, at forbrugerne kan træffe det mest oplyste valg, når de køber bæreposer i fremtiden.”

Lars Grønkjær supplerer: ”De nye regler kommer til at betyde meget for virksomhederne, fordi det vil betyde, at deres kunders krav og forventninger til poser vil ændre sig. Det er derfor meget vigtigt, at vi allerede nu rådgiver vores kunder, så de er bedst rustet til de kommende ændringer.”

Når poserne pludselig koster penge, og alle poser har samme minimumspris uanset type, bliver det endnu vigtigere at have en pose, der lever op til kundernes forventninger. ”Vi vil opleve, at når forbrugerne skal betale for poserne, så vil de også have bedre og mere bæredygtige produkter, der kan holde til mere, og som kan genbruges i længere tid. Det skal detailhandlen være forberedt på, så de ikke står med en pose, der er ringere end konkurrenternes. Vi står parat til at rådgive vores kunder, når der fra 2021 skal falde betaling for alle poser i detailhandlen,” siger Lars Grønkjær.

***

DANSK ERHVERV har bedt Miljøstyrelsen konkretisere fortolkninger på visse anvendelser:

Hvornår er en bærepose omfattet af forbuddet og skal koste minimum 4 kr.?
Det er salgsstedet, der afgør, om bæreposen er omfattet af reglerne. Salgssted for varer og produkter er i miljøbeskyttelsesloven defineret i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 3, nr. 3, litra a og b, hvorefter et salgssted anses for at være ethvert ikke-flytbart detailforretningssted, hvor den erhvervsdrivende m.v. fast udøver sin aktivitet, eller ethvert flytbart detailforretningssted, hvor den erhvervsdrivende m.v. udøver sin aktivitet på sædvanligt grundlag. I den henseende anses bl.a. supermarkeder, magasiner, discountbutikker, kiosker og grønthandlere for at være omfattet af anvendelsesområdet for miljøbeskyttelseslovens § 51 a.

Lov om miljøbeskyttelse § 51 a og emballagebekendtgørelsen § 12 fastlægger krav til salgssteder om, at de skal opkræve en minimumspris på 4 kr. for bæreposer med hank af andet materiale end plastik eller bæreposer af plastik med og uden hank med en vægtykkelse over 30 mikrometer. Der er dog visse undtagelser, som fx § 51 a, stk. 5, som siger, at salgssteder, der udelukkende sælger varer fritaget for afgift, jf. momsloven, ikke er omfattet af minimumskravet.

Skal man tage en minimumspris for en bærepose, når man sælger en madmenu pakket i en bærepose med etiket udenpå?
Man skal opkræve en minimumspris, såfremt poser en lavet af plastik og har en vægtykkelse over 30 mikrometer. Er den lavet af papir uden hank, behøver man ikke at tage en minimumspris. Hvis der eksempelvis er tale om en pose med hank indeholdende varer, som kunden selv kan tage i butikken, men poser i princippet blot er forpakket af butikken, er der tale om udlevering af bærepose, som så er omfattet af bekendtgørelsen.

Kan en butik påføre prisen på bonteksten og påføre udgiften som en rabat til kunden?
Ifølge reglerne skal en køber aktivt kunne tage stilling til sit behov for en bærepose, herunder om køberen vil fravælge bæreposen. Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at der kan være tale om en overtrædelse af § 12, såfremt det ikke er tydeligt for køberen, at hun har betalt for bæreposen og kan fravælge den, før hun modtager bonteksten.

Hvis en butik sælger fx parfumegaveæsker i papirpose med hank, som færdigvare, og hvor toppen er lukket, skal man her tage betaling? Svaret er forudsat, at udleveringen sker på et salgssted for varer eller produkter.
Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 51 a, stk. 1, at bæreposer med hank af andet materiale end plastik ikke må udleveres gratis på salgssteder for varer eller produkter. En udlevering af en papirbærepose med hank, trods lukket, er omfattet af forbuddet mod gratis udlevering, jf. emballagebekendtgørelsens § 12. Det tillægges ikke betydning i forhold til reglerne i miljøbeskyttelsesloven og emballagebekendtgørelsen, at posen kan genbruges. I relation til lufthavne er forseglingsposer ikke omfattet af § 51 a, hvilket fremgår af miljøbeskyttelsesloven.

Hvis man i en butik, som til dagligt er et salgssted, afholder en kundeaften, hvor deltagerne får en gratis bærepose med varer, kan bæreposen så uddeles gratis, da der ikke er tale om en kommerciel indtægtsgivende aktivitet?
Miljøbeskyttelseslovens § 51 a og emballagebekendtgørelsens § 12 angår udlevering på salgssteder for varer og produkter. Det skal i den forbindelse påpeges, at reglerne om bæreposer ikke forudsætter en købssituation. Det er afgørende at vurdere, om udlevering af bæreposer sker på et salgssted for varer og produkter. I definitionen på salgssteder i forbrugeraftalen fremgår det, at et salgssted forstås som ethvert ikke-flytbart detailforretningssted, hvor den erhvervsdrivende m.v. fast udøver sin aktivitet, eller ethvert flytbart detailforretningssted, hvor den erhvervsdrivende m.v. udøver sin aktivitet på sædvanligt grundlag. Miljøstyrelsen er af den opfattelse, at udlevering af bæreposer under en kundeaften er en situation, der kan være omfattet af reglerne ovenfor, idet det sker på et ikke-flytbart detailforretningssted, hvor den erhvervsdrivende fast udøver sin aktivitet. Dette forudsætter dog, at de udleverede bæreposer er en af de bæreposetyper, der er omfattet af reglerne (fx en plastikbærepose med og uden hank med en vægtykkelse over 3 mikrometer).

Hvis en virksomhed arrangerer et event i en sportshal, hvor der uddeles gratis vareprøver, men intet sælges, kan bæreposen da uddeles gratis, da der ikke er tale om en indtægtsgivende aktivitet?
Det er her relevant at vurdere, om udlevering af bæreposen sker på et salgssted for varer eller produkter. I den forbindelse skal det igen bemærkes, at det ikke er en forudsætning for, at reglerne finder anvendelse, at udleveringen sker i en købssituation. Miljøstyrelsen er af den opfattelse, at der kan være tale om et salgssted for varer og produkter i form af et flytbart detailforretningssted, hvor den erhvervsdrivende udøver sin aktivitet på sædvanligt grundlag. Baggrunden er, at uddeling af vareprøver må antages at være en almindelig erhvervsmæssig aktivitet. Dette forudsætter dog, at der udleveres bæreposer med hank af andet materiale end plastik eller bæreposer af plastik med og uden hank med en vægtykkelse over 30 mikrometer.

Hvis en virksomhed tager på “food festival” og sælger pølser i en bærepose, men udleverer bærepose med vareprøver i den anden ende af boden, er bæreposen så omfattet af reglerne om minimumspris?
Det er her relevant at vurdere, om udlevering af bæreposen sker på et salgssted for varer eller produkter. I den forbindelse skal det igen bemærkes, at det ikke er en forudsætning for, at reglerne finder anvendelse, at udleveringen sker i en købssituation. Miljøstyrelsen er af den opfattelse, at der kan være tale om et salgssted for varer og produkter i form af et flytbart detailforretningssted, hvor den erhvervsdrivende udøver sin aktivitet på sædvanligt grundlag. Baggrunden er, at uddeling af vareprøver må antages at være en almindelig erhvervsmæssig aktivitet. Dette forudsætter dog, at der udleveres bæreposer med hank af andet materiale end plastik eller bæreposer af plastik med og uden hank med en vægtykkelse over 30 mikrometer.

Hvis man uddeler elevmateriale internt i virksomheden/butikken i forbindelse med rekruttering, hvilket ikke er en indtægtsgivende kommerciel aktivitet, kan man da give eleven en gratis bærepose?
Miljøstyrelsen er af den opfattelse, at udlevering af en bærepose med rekrutteringsmateriale ikke er omfattet af anvendelsesområdet for miljøbeskyttelseslovens § 51 a, stk. 1 og 2, idet udlevering sker ud fra et personalemæssigt formål og under omstændigheder, der ikke relaterer sig til erhvervsmæssige aktiviteter på salgsstedet.

Hvis du har spørgsmål, som ikke er dækket af ovenstående, kan du kontakte Dansk Erhvervs miljøpolitiske chef Jakob Lamm Zeuthen på jlz@danskerhverv.dk

Kilde: https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/uddeling-af-gratis-bareposer-forbydes-1.-januar-2021-las-her-hvornar-bareposer-er-omfattet-kravet-om-en-mindstepris/

 

Tags:

Relaterede

Annonce
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com